GERİATRİK REHABİLİTASYON

Geriatri, hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi,toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri için çok yönlü değerlendirme ve uygulamaları içeren bilim dalıdır. Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler ortalama yaşam süresinin uzamasını sağlamakta ve geriatrik rehabilitasyonun önemini arttırmaktadır.
Geriatrik rehabilitasyon programı, yaşlılıkta meydana gelen fizyolojik değişiklikler ile beraber dejeneratif sürecin sonucu olarak ortaya çıkan ilave sorunlar da hesaba katılarak, bireysel ihtiyaçlara göre planlanır.
Yaşlılarda uygulanan rehabilitasyon şu üç alanı kapsamaktadır :
Bireylerin kullanılmama ve formsuzluktan dolayı normal yaşlanması, kardiovasküler ve serebrovasküler problemler, diz/kalça protezleri gibi osteoporoz ve osteoartrit durumları da dahil iskelet problemleri.